UpToDate Advanced 21 Şubat 2021 Tarihine Kadar Üniversitemiz Kullanımına Deneme Amaçlı Olarak Açılmıştır

UpToDate Advanced 21 Şubat 2021 tarihine kadar Üniversitemiz  kullanımına deneme amaçlı olarak açılmıştır. Tüm detay bilgiler aşağıda bilgi ve incelemelerinize sunulmaktadır.

Erişim Adresi: www.uptodate.com/online

UpToDate Klinik Karar Destek Sistemi ile ilgili Türkçe alt yazılı YouTube videoları:

Not: Türkçe altyazı seçeneğine, eğer daha önceden ayarınız yok ise, YouTube Ayarlar sekmesinden erişebilirsiniz.

UpToDate Nedir?

UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay ara yüze sahip bir veritabanıdır. UpToDate; doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

UpToDate İçerik Bilgileri:

UpToDate veri tabanı, 25 Uzmanlık alanında, 7100’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 11.800’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay ara yüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve  klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

UpToDate dünyanın en çok kullanılan Klinik Karar Destekleme araçlarından birisidir, dünya çapında 190+ ülkede 38.500’den fazla hastanede, 1.9 milyondan fazla klinisyen tarafından ayda 50 milyon defadan fazla erişilen bu kaynak daha iyi teşhis ve tedavi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. Dünya çapında yapılan birbirinden bağımsız 80 ayrı çalışmada UpToDate ‘in; hastane kalitesinin arttırılması, hasta yatış sürelerinin, ölüm oranlarının ve hastane harcamaların azaltılmasına yaptığı olumlu etkiler gösterilmektedir.

Özetle sunmakta olduğumuz UpToDate ile sağlayabileceğimiz katkılar:

  • Her noktadan UpToDate ‘e erişim: Doktorlarınız; ilk erişim için hastaneniz içinden yarattıkları bireysel hesap ile evlerinden/hastaneden/kurum dışından UpToDate ‘e erişim sağlayabilirler.
  • Ödüllü Aplikasyonu İle Erişim: iOS® ve Android™ cihazlarından mobil aplikasyonlar ile erişilmektedir.
  • Hasta Kayıt Sistemine Entegrasyon: Hasta kayıt sistemine entegrasyonu ile doktorların hasta ekranından erişimleri sağlanmaktadır ve HIMSS kategorilerinin bir aşaması olan klinik karar destek sistemi entegrasyonu ile sağlanmış olmaktadır.
  • CME/CE/CPD kredileri kazanma: Mobil cihaz/ kurum dışı/kurum içinden UpToDate ’e erişerek CME kredileri kazanma olanağı yaratılmış olmaktadır. 

UpToDate® Advanced ™ ile şunları yapabilirsiniz:

  • UpToDate® Pathways interaktif kılavuzları ile hasta önerilerini en iyi kanıtlara ve uygulamaya göre uyarlayın
  • Lab Interpretation ™ ile normal sınırların dışında kalan laboratuvar sonuçları için uygun sonraki adımları hızlıca yorumlayın ve karar verin

UpToDate Advanced Videosu

UpToDate Advanced'in klinik uygulamada kullanımı kurumsal hedefleri de destekler:

  • Klinik uygulama kılavuzları oluşturmak ve sürdürmek için zaman ve çabaların azaltılması
  • Uygun olmayan test ve tedaviyi azaltmaya yardımcı olmak
  • Geliştirilmiş bakım koordinasyonu ve standardizasyonunun teşvik edilmesi

Tarama, tanı testleri, ayakta ve yatan hasta tedavilerine uygun klinik karar desteği sağlamak için UpToDate® Pathways ve Lab Interpretation ™ kullanın

UpToDate Advanced standartlaştırılmış klinik kararlar oluşturmak için UpToDate’in klinik uzmanlığından ve editoryal süreçlerinden yararlanır. Özel bir durum yoksa aynı hastalığı bulunan hastalara uygulanan farklı tedavi yöntemleri; bireysel hasta sonuçlarını, sağlık maliyetlerini ve halkın genel sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu global bir problemdir.

UpToDate Advanced, aynı hastalığı bulunan hastalara uygulanan farklı tedavi yöntemlerini azaltmak, standartlaştırılmış klinik kararlar oluşturmak ve klinik etkinliği arttırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

UpToDate® Pathways spesifik klinik sorular ile ilgili uygun klinik kararların alınmasına yardımcı nitelikteki interaktif kılavuzları içermektedir.

Lab Interpretation™— Normal sınırların dışındaki laboratuvar sonuçlarının hızlıca yorumlanmasına ve sonraki adımların belirlenmesine yardımcı olan monografileri erişime sunmaktadır.

UpToDate Advanced içerisinde yer alan kanıta dayalı interaktif UpToDate Pathways kılavuzları ve normal sınırların dışındaki laboratuvar sonuçlarını hızla yorumlamak ve sonraki adımları seçmek için kullanılan Lab Interpretation monografileriyle klinisyenlerin klinik kararları desteklenmektedir.

Faydalı Dosyalar: