Kütüphane ve Dokümantasyon Danışma Kurulu

Kütüphane ve Dokümantasyon Danışma Kurulu Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi temel politikalarını belirler, Kurul toplantısında alınan kararlar Rektörlük Makamının onayı ile yürürlüğe girer.

ÜYELER
Prof.Dr.Esra Arun Özer (Rek Yard.(Başkan)
Prof.Dr.Nuran Ekerbiçer
Doç.Dr.Gülendam Hakverdioğlu Yönt
Dr.Öğr.Üyesi Serap Demir
Öğr.Gör.Elif Elmas Ermiş
Abdullah Murat Mete (Küt Dok Birim Sor)