Ulakbim Veritabanları

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT)

ULAKBİM de, 1990’ların başından bu yana çeşitli konu alanlarında Türkçe veri tabanları üretilmektedir. Türkçe veri tabanları, bir yandan akademisyenlerin Türkçe bilimsel süreli yayınlarda çıkan makaleleri tek bir ara yüzden hızlı bir şekilde tarayabilmelerini mümkün kılmakta, diğer yandan ise yayın niteliğinin yükselmesine katkı sağlamaktadır

Konu Veri Tabanları

Hukuk

Mühendislik ve Temel Bilimler

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Tıp

Yaşam Bilimleri

Yukarıdakilerin hepsinde toplu tarama için tıklayınız

Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı (TURKOMP)

TÜBİTAK- MAM Gıda Enstitüsü’nün Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yürüttüğü proje kapsamında Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı (TURKOMP) oluşturulmuştur. TürKomp’ta 500’den fazla gıdaya ait 100 bileşen için yaklaşık 63.000 veri bulunmaktadır. Veri tabanı üzerinden gıdaların enerji ve besin değerlerine ulaşabilir, aramalarınızı “gıdaya”, “bileşene” ve “beslenmeye” göre yapabilir, bileşenlere göre gıdaları çoktan aza doğru sıralayabilirsiniz. Ayrıca iki farklı besinin besin değerleri açısından karşılaştırılması mümkündür.
Erişim Adresi: http://www.turkomp.gov.tr/