CINAHL Ultimate Veritabanı 1 Haziran 2023 Tarihine Kadar Erişime Açılmıştır.

CINAHL Ultimate, hemşirelik, ebelik ve destek sağlık bilimleri profesyonelleri için yeni otorite araştırma
aracıdır. En iyi hemşirelik dergilerini tam metin olarak içerir ve diğer tüm CINAHL veri tabanlarından daha
fazla uluslararası dergi kapsamı sunar.

Geniş Dergi İçeriği

• 925* aktif tam metin, açık
erişim olmayan dergi
• 3.700’den fazla aktif
indekslenen dergi
• 1962 yılına kadar uzanan
tam metin içeriği ve 1937
yılına kadar uzanan
indeksleme
Konu Kapsamı
• 50’den fazla hemşirelik
uzmanlığı
• Diyabet
• Beslenme
• Obezite
• İş ve Uğraşı Terapisi
• Onkoloji
• Pediatri
• Konuşma ve dil patolojisi
• Ve diğer alanlar
Ek İçerik
• Hastalıklar ve durumlar
için 169 hızlı ders
• 133 kanıta dayalı bakım
sayfası
• 170 sürekli eğitim
modülü
• 254 araştırma aracı

Kampüs içi erişim adresi: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cul

Kampüs dışı (evinizden, yurttan vb..) erişim için buraya tıklayınız

>CINAHL Ultimate Veritabanı 1 Haziran 2023 Tarihine Kadar Erişime Açılmıştır.