Uluslararası Atıf Veritabanları

JCR

JCR, dünyanın önde gelen araştırma dergilerinin sistematik ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Journal Impact Factor bazında dergilerin metrik ölçümlerini verir. Atıf tabanlı, objektif değerlendirme, istatistiksel veriler içerir. Akademisyenler için alanlarındaki en etkili dergileri gösterir.

JCR; Web of Science tarafından 60 ülkeden, 3300 yayıncının 7500 den fazla bilimsel ve teknik derginin karşılaştırmalı atıf verilerini sunar. Bir alandaki en sık atıf alan dergiler, bir alandaki en yüksek etki değerine sahip dergiler, bir alandaki en önemli dergiler, yazarların makaleleri yayınlatmak istedikleri dergilerin alanındaki yeri ve etki değerleri hakkında fikir sahibi olmalarına, yazarların makalelerinin hangi dergiler aracılığı ile en çok etkiye ve kitleye ulaşabileceği hakkında fikir sahibi olmalarına, araştırmacıların ilgili disiplinindeki en yüksek etkiye sahip dergilerin belirlemeleri gibi soruların cevabını vermektedir.