Oku-Yayımla Anlaşmaları

Oku-Yayımla Anlaşmaları


Oku- Yayımla anlaşmaları, ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL anlaşmaları çerçevesinde yapılmaktadır. 

Kütüphanemizin abone olduğu Association for Computing Machinery (ACM)American Chemical Society (ACS)Cambridge Journals OnlineKargerOxford Journals OnlineSageWiley veri tabanlarında, "ANKOS ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL projesi" kapsamında Oku-Yayınla anlaşmaları mevcut olup; her bir veri tabanındaki uygulama, yayınevi politikasına göre değişkenlik göstermektedir. Oku ve Yayımla anlaşmaları yazarlara, yayınevi politikası sınırları içerisinde, yayınları kabul edildikten hemen sonra APC için ek ödeme yapmaya gerek kalmadan makalelerini açık erişim yoluyla yayımlama fırsatı sağlar. 

Oku ve Yayımla Anlaşmaları Bulunan Veri Tabanları Listesi 

Association for Computing Machinery (ACM)

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Oku-Yayımla anlaşmaları çerçevesinde Kütüphanemizin abone olduğu ACM Digital Library veri tabanı, bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan, alanında günümüzün en kapsamlı derlemelerinden biridir. ACM Digital Library ‘nin Oku ve Yayımla (Read and Publish) modeli çerçevesinde, ACM Digital Library aboneliğimizden dolayı ACM dergilerinde sorumlu yazar olarak yapacağınız yayınlar makale işlem bedeli (Article Proccessing Charge – APC) ödenmeksizin açık erişim olarak yayınlanacaktır.

 • Anlaşma dahilinde yayın yapacak araştırmacılarımızın ACM Open dergilerindeki, konferans bildirilerindeki makalelerden yayımlama ücreti alınmayacaktır.
 • Yayımlanacak makale sayısında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • Makalelerin kabul tarihi mevcut anlaşma dönemi içinde olmalıdır. (01.01.2023 – 31.12.2023)
 • Yayınlarınızı ilgili dergilere gönderirken kurum mail adresiniz ile süreci yürütmeniz gerekmektedir.

Ücretsiz açık erişim yayın yapabileceğiniz DERGİ LİSTESİ İÇİN tıklayınız. 

Yayımlama Rehberi

American Chemical Society (ACS)

Kimyanın tüm alanlarında, American Chemical Society-ACS tarafından yayınlanan dergilere, tam metin erişim sağlayan veri tabanıdır.

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Oku-Yayımla anlaşmaları çerçevesinde kütüphanemizin abone olsuğu ACS veri tabanı dergilerinde sorumlu yazar olarak yapacağınız yayınlar makale işlem bedeli (Article Proccessing Charge-APC) ödenmeksizin açık erişim olarak yayınlanacaktır. Anlaşma, ACS Omega, JACS Au, ACS Au koleksiyonu ve tüm ACS hibrit dergileri dahil olmak üzere tüm ACS dergilerinde yapılan yayınları (additions, corrections, editorials ve kitap bölümleri hariç) kapsamaktadır.

 • Yayınlarınızı ilgili dergilere gönderirken kurum mail adresiniz ile süreci yürütmeniz gerekmektedir.
 • ANKOS konsorsiyumu anlaşması nedeniyle abone olan tüm kurumlara ayrılan 2023 yılı toplamda 225 adet açık erişim makale yayın hakkı bulunmaktadır.
 • Makalelerin kabul tarihi mevcut anlaşma dönemi içinde olmalıdır. (01.01.2023 – 31.12.2023)

Önemli Hususlar

1) Gönderen sorumlu yazar, Paragon Plus profilindeki açılır bir menü aracılığı ile üniversitemizi seçerek kurumumuzla ilişkisini belirtmelidir. Gönderen sorumlu yazar, hakem değerlendirme süreci boyunca ACS ile iletişim kuracak kişi olarak tanımlanmalıdır.

2) Gönderen sorumlu yazar, Paragon Plus profilinde üniversitemiz e-posta adresini kullanmalıdır.

Yukarıdaki kriterleri karşılayan yazarlar Nitelikli Yazar (Qualifying Author) olarak değerlendirilecektir. Nitelikli yazar olarak makalenizin kabulü sırasında otomatik olarak açık erişim fon talebi oluşacak ve fon talebinizle ilgili işlem yapıldığında Copyright Clearance Center (CCC)’dan bir bildirim alacaksınız.

Dergi Yayın Sözleşmesi (Journal Publishing Agreement) tamamlanırken, makalenizin açık erişim sözleşme kapsamında olduğu bilgisi yer almalıdır.

Ücretsiz açık erişim yayın yapabileceğiniz DERGİ LİSTESİ İÇİN tıklayınız.

Cambridge Journals Online 

Cambridge University Press tarafından yayınlanan sosyal bilimler, bilim, teknoloji, tıp ve beşeri bilimler konularında 350’den fazla hakemli akademik dergiye tam metin erişim sağlar.

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Oku - Yayımla anlaşmaları çerçevesinde kütüphanemizin abone olduuğu Cambridge Journals Online veri tabanı  dergilerinde sorumlu yazar olarak yapacağınız yayınlar makale işlem bedeli (Article Proccessing Charge – APC) ödenmeksizin açık erişim olarak yayınlanacaktır.

 • Yayınlarınızı ilgili dergilere gönderirken kurum mail adresiniz ile süreci yürütmeniz gerekmektedir.
 • İçerisinde yer alan Hybrid ve Gold Open Access dergilerden makale işlem ücreti alınmayacaktır. Yayımlanacak makale sayısında herhangi bir sınırlama olmayacaktır.
 • Makalelerin kabul tarihi mevcut anlaşma dönemi içinde olmalıdır. (01.01.2023 – 31.12.2023)

Ücretsiz açık erişim yayın yapabileceğiniz DERGİ LİSTESİ İÇİN tıklayınız.

Yayımlama Rehberi

Karger

Karger E-Journals veri tabanı, Karger Yayınevi tarafından yayınlanmakta olan ve tıp yelpazesi altındaki tüm konuları kapsayan 100’e yakın bilimsel dergiyi içermektedir. Dergilere 1998’den günümüze erişim sağlanmaktadır.

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Oku - Yayımla anlaşmaları çerçevesinde kütüphanemizin abone olduğu Karger veri tabanında 2023 yılında yayımlanacak 3 (üç) makalenin APC tutarı ücretsiz olarak anlaşma tarafından karşılanmaktadır.

1 - Dergi ana sayfasından normal olarak gönderim sürecini başlatın.

2-  Open Access Agreements sayfasında kurum adınızı veya voucher kodunuzu girin ve uygunluğunuzu onaylayın.

3 - Gönderim sürecinin geri kalanını normal şekilde tamamlayın.

Sistem otomatik yazarların bağlı olduğu kurumu tanımaktadır ve çalışmanızın kabul alması durumunda süreç otomatik ilerleyecektir.

Ücretsiz açık erişim yayın yapabileceğiniz DERGİ LİSTESİ İÇİN tıklayınız.

Yayımlama Rehberi

Oxford Journals Online

Oxford University Press tarafından yayınlanmakta olan Sanat tarihi, tıp, biyoloji, ekoloji, genetik, ekonomi, işletme, tarih, hukuk, müzik, siyasal bilimler, felsefe, sosyoloji, psikoloji, bilgisayar teknolojileri, mühendislik ve istatistik konularını kapsayan yaklaşık 375 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. 

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Oku - Yayımla anlaşmaları çerçevesinde Oxford Journals Online 2023 Dergi Koleksiyonu içerisinde alan Hybrid dergilerde, Makale İşlem Bedeli – APC alınmadan açık erişim yayın yapabileceklerdir.

Konsorsiyuma katılan kurumlara bağlı sorumlu yazarlar (Corresponding Author), “research article, review article, brief report, case report” yayın türlerinde APC ödemeden sınırsız açık erişim yayın yapabilirler.

Açık Erişim dergiler ise yüksek maliyetleri sebebiyle anlaşma dışında bırakılmıştır.

 • Yayınlarınızı ilgili dergilere gönderirken kurum mail adresiniz ile süreci yürütmeniz gerekmektedir.
 • İçerisinde yer alan Hybrid dergilerden makale işlem ücreti alınmayacaktır. Yayımlanacak makale sayısında herhangi bir sınırlama olmayacaktır.
 • Makalelerin kabul tarihi mevcut anlaşma dönemi içinde olmalıdır. (01.01.2023 – 31.12.2023)

Oxford Online 2023 Hybrid Dergi Listesi 

Yayımlama Rehberi

Sage

Sage veri tabanı, beşerî bilimler, sosyal bilimler, tıp, ticaret, bilim ve teknoloji, iletişim, eğitim, yönetim ve organizasyon, malzeme bilimi, kriminoloji, hemşirelik ve sağlık bilimleri, siyaset, politika, psikoloji, sosyoloji, kentsel araştırmalar ve şehir planlama gibi konularda 1000’den fazla dergiye tam metin erişim olanağı sunmaktadır.

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Oku-Yayımla anlaşmaları çerçevesinde kütüphanemizin abone olduğu SAGE veri tabanındaki SAGE Choice dergilerinde Açık Erişim yayın yapmak için ödeyecekleri APC (Makale İşleme Ücreti) £200 (bu tutar yazara aittir) olarak sabit tutulmuştur. (Standart APC ücreti £2.200’dır ve üye olan kurumlara indirim uygulanmaktadır).

Yayınlarınızı ilgili dergilere gönderirken kurum mail adresiniz ile süreci yürütmeniz gerekmektedir.
Makalelerin kabul tarihi mevcut anlaşma dönemi içinde olmalıdır. (01.01.2023 – 31.12.2023) 

2023 Hybrid Dergi Listesi

Detaylar için tıklayınız.

Wiley

Tübitak Ulakbim tarafından yürütülen EKUAL projesi kapsamında Wiley veri tabanı “Oku ve Yayımla” anlaşması kapsamında, üniversitemiz araştırmacıları aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda yararlanabilecektir:

 • WILEY’in Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç); “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publication” türündeki yayınları AE desteği kapsamında olacaktır.
 • Üniversitemiz araştırmacılarınca, yukarıdaki kapsam içindeki aşağıda listesi bulunan Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınları, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (APC) ödenmeden, “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacaktır.
 • AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak; hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında gönderilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.
 • Yukarıda bahsedilen dergi grubu ve yayın türünde olan ve kotada açık erişim (AE) makale yayımlatma hakkı olması halinde AE desteği sağlanacak yayının, yazarlarından birinin EKUAL Üyesi kurum çalışanı olması ve yayındaki ismi altında üye kurum adının geçmesi yeterlidir.  
 • Üniversitemiz araştırmacılarının, makalelerini AE olarak yayımlatmak istemeleri durumunda, Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına kurumsal e-postalarını kaydetmeleri AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısında önemlidir.
 • TÜBİTAK-ULAKBİM ve Wiley arasından yapılan söz konusu anlaşma kapsamında “yıllık AE makale yayımlama kotası” bulunmaktadır. Son beş yıllık verilere bakıldığında, anlaşma kapsamındaki AE makale kotalarının, TR adresli Wiley yayınlarının yarıdan fazlasını karşılayacağı öngörülmektedir. Yıllık AE makale yayımlama kotasının bitmesi durumunda, ilgili yayının yazarı, makalesini AE olarak yayımlatmak isterse APC ücretini kendisinin ödemesi gerekmektedir. Anlaşma şartlarına göre kurumlar için bir “AE makale kota tahsisi” yapılmayacaktır.

Ücretsiz açık erişim yayın yapabileceğiniz DERGİ LİSTESİ İÇİN tıklayınız.

Wiley Oku Yayımla Anlaşması Bilgilendirme Metni için tıklayınız.