Misyon

>Misyon

İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nin ana misyonu olan sağlık alanında yeniliklerin öncüsü ve takipçisi olmanın getirmiş olduğu anlayış doğrultusunda eğitim öğretim araştırma faaliyetleri ve topluma hizmet etmenin en önemli unsuru olan bilimsel bilgiye erişimin gerçekleştirilmesi yolunda çağdaş ve modern imkanların sağlanması tüm ülkeye örnek teşkil eden sağlık bilimleri kütüphanesi olmak ve hizmet sunmaktır